Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một gen có tổng số 2128 liên kết hidro. Trên mạch 1 gen có s

Một gen có tổng số 2128 liên kết hidro. Trên mạch 1 gen có s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một gen có tổng số 2128 liên kết hidro. Trên mạch 1 gen có số nucleotit loại A bằng số nucleotit loại T; số nucleotit loại G gấp 2 lần số nucleotit loại A; số nucleotit loại X gấp 3 lần số nucleotit loại T. Số nucleotit loại A của gen  là

 

 

 

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Gen có 2128 liên kết H 2A + 3G = 2128

Mạch 1 có

A1 = T1 = x

G1 = 2A1 =2x

X1 = 3T1 = 3x

Do nguyên tắc bổ sung nên ta có :

A = T = A1 + A2 = A1 + T1 = 2x

 G = X = G1 + X1 = 5x

Có 2A +3G = 2128

Vậy 2.2x + 3.5x = 2128

Vậy x = 112

Vậy A = 224

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn