Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một gen ở sinh vật nhân thực có chiều dài 3910Å và số nuclêôtit loại A chiếm 24% tổng số nuclêôtit c

Một gen ở sinh vật nhân thực có chiều dài 3910Å và số nuclêôtit loại A chiếm 24% tổng số nuclêôtit c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một gen ở sinh vật nhân thực có chiều dài 3910Å và số nuclêôtit loại A chiếm 24% tổng số nuclêôtit của gen. Số nuclêôtit loại X của gen này là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Số nucleotit của gen này là: (N = frac{{2L}}{{3,4}} = 2300)

%X = 50% - %A = 26% → X = 598

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn