Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một hình trụ có chiều cao bằng 3, chu vi đáy bằng 4π. Thể tí

Một hình trụ có chiều cao bằng 3, chu vi đáy bằng 4π. Thể tí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hình trụ có chiều cao bằng 3, chu vi đáy bằng 4π. Thể tích của khối trụ là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn