Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nh

Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phương ngang). Lấy g = 10m/s2. Thời gian rơi của bi là :

     


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn