Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một loài thực vật có 10 nhóm gen liên kết. Số lượng nhiễm sắ

Một loài thực vật có 10 nhóm gen liên kết. Số lượng nhiễm sắ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loài thực vật có 10 nhóm gen liên kết. Số lượng nhiễm sắc thể có trong tế bào sinh dưỡng của thể một, thể ba thuộc loài này lần lượt là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn