Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một người mau một căn hộ trị giá 800 triệu theo hình thức trả góp với lãi suất 08% /tháng. Lúc đầu

Một người mau một căn hộ trị giá 800 triệu theo hình thức trả góp với lãi suất 08% /tháng. Lúc đầu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một người mau một căn hộ trị giá (800) triệu theo hình thức trả góp với lãi suất (0,8% )/tháng. Lúc đầu người đó trả (200) triệu, số tiền còn lại mỗi tháng người đó trả cả gốc lẫn lãi (20) triệu. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng người đó trả hết nợ, biết rằng lãi suất chỉ tính trên số tiền còn nợ? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sau khi trả (200) triệu thì người đó còn nợ (800 - 200 = 600) triệu.

Theo công thức lãi kép cho bài toán trả góp ta có:

(T = 600,A = 20,r = 0,8% ) (20 = dfrac{{600{{left( {1 + 0,8% } right)}^N}.0,8% }}{{{{left( {1 + 0,8% } right)}^N} - 1}} Leftrightarrow 4,8.1,{008^N} = 20.1,{008^N} - 20 Leftrightarrow 1,{008^N} = dfrac{{20}}{{15,2}} Leftrightarrow N approx 34,44)

Vậy sau ít nhất (35) tháng người đó mới trả hết nợ.

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn