Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một nhóm gen liên kết có trình tự phân bố các gen ABCDE.GHI xuất hiện một đột biến cấu trúc làm cho

Một nhóm gen liên kết có trình tự phân bố các gen ABCDE.GHI xuất hiện một đột biến cấu trúc làm cho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một nhóm gen liên kết có trình tự phân bố các gen ABCDE.GHI, xuất hiện một đột biến cấu trúc làm cho nhóm gen liên kết này bị thay đổi thành ABEDC.GHI. Hậu quả của dạng đột biến này là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trước đột biến: ABCDE.GHI

Sau đột biến:  ABEDC.GHI

→ đây là đột biến đảo đoạn CDE

Đột biến này không làm thay đổi nhóm gen liên kết, số lượng NST, số lượng gen. Hậu quả: thay đổi trình tự gen do đó có thể làm thay đổi sự hoạt động của gen

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn