Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một phân tử mARN chỉ chứa 3 loại ribonucleotit là adenin uraxin guanin. Trên mạch bổ sung của gen đã

Một phân tử mARN chỉ chứa 3 loại ribonucleotit là adenin uraxin guanin. Trên mạch bổ sung của gen đã

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một phân tử mARN chỉ chứa 3 loại ribonucleotit là adenin, uraxin, guanin. Trên mạch bổ sung của gen đã phiên mã ra phân tử mARN nói trên, có thể có các bộ ba nào sau đây


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Một phân tử mARN chỉ chứa 3 loại ribonucleotit là adenin, uraxin, guanin thì trong mạch gốc của gen chỉ có A,T,X, không có G => mạch bổ sung chỉ có A,T,G không có X

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn