Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64

 Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số tương đối của alen A, a lần lượt là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tần số alen A = 0.04 + 0.32: 2 = 0.2 

Tần số alen A = 0.64 + 0.32: 2 = 0.8Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn