Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một quần thể sinh vật ngẫu phối chịu tác động của chọn lọc t

Một quần thể sinh vật ngẫu phối chịu tác động của chọn lọc t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một quần thể sinh vật ngẫu phối chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền ở các thế hệ như sau:

Nhận xét nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên đối với quần thể này?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Nhận thấy các cá thể có kiểu hình trội (AA + Aa) giảm dần qua các thế hệ=> chọn lọc loại bỏ các cá thể có kiểu hình trội

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn