Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng điện từ truyền từ một đài phát sóng đặt ở Trường Sa

Một sóng điện từ truyền từ một đài phát sóng đặt ở Trường Sa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng điện từ truyền từ một đài phát sóng đặt ở Trường Sa đến máy thu. Biết cường độ điện trường cực đại là 10(V/m) và cảm ứng từ cực đại 0,12T. Ở một thời điểm nào đó, tại điểm A có sóng truyền về hướng Tây, khi đó cường độ điện trường là 6(V/m) và đang có hướng Nam thì cảm ứng từ là B có hướng và độ lớn là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Vì E và B dao động cùng pha và theo phương vuông góc với nhau nên :

({E = {E_0}.cos left( {omega t + varphi } right)})

({B = {B_0}cos left( {omega t + varphi } right)})

( Rightarrow {E over {{E_0}}} = {B over {{B_0}}} Rightarrow B = 0,072T)

 Ta biết trong quá trình truyền sóng điện từ, các véc tơ (vec E,vec B,vec v) theo thứ tự lập thành một tam diện thuận. Do đó ta vận dụng quy tắc bàn tay phải như sau: Đặt bàn tay phải sao cho ngón tay cái chỉ chiều của (vec v). Khi đó chiều khum của các ngón tay là chiều quay từ véc tơ (vec E) đến véc tơ (vec B)

→ Theo bài thì (vec v) hướng về phía Tây, (vec E) hướng về phía Nam → (vec B) thẳng đứng hướng lên

→ Vector B thẳng đứng hướng lên và có độ lớn 0,072T

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn