Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Muối X có các tính chất sau: -X tác dụng với dung dịch HCl tạo ra khí Y khí Y làm đục nước vôi tron

Muối X có các tính chất sau: -X tác dụng với dung dịch HCl tạo ra khí Y khí Y làm đục nước vôi tron

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Muối X có các tính chất sau:

-X tác dụng với dung dịch HCl tạo ra khí Y, khí Y làm đục nước vôi trong, không làm mất màu dung dịch brom

-X tác dụng với Ba(OH)2 có thể tạo 2 muối. Chọn công thức phù hợp của X


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

khí Y là cacbonic vì không làm mất màu brom

chất X tạo 2 muối nên X là NaHCO3

=> A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn