Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Nguyên nhân dẫn tới sự phân tầng trong quần xã là:

 Nguyên nhân dẫn tới sự phân tầng trong quần xã là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Nguyên nhân dẫn tới sự phân tầng trong quần xã là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Mỗi loài khi sống trong môi trường luôn chịu ảnh hưởng bởi sự tác động tổng hợp của các nhân tố sinh thái. Sinh vật không chịu tác động bởi nhân tố riêng lẻ nào. Nguyên nhân của sự phân tầng chính là do sự phân bố các nhân tố sinh thái không giống nhau, đồng thời mỗi loài thích nghi với các điều kiện sống khác nhau.Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn