Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

nhân tố quy định giới hạn năng suất của một giống là:

nhân tố quy định giới hạn năng suất của một giống là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

nhân tố quy định giới hạn năng suất của một giống là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Kiểu gen của một giống quy định giới hạn năng suất của giống đó. Dù được chăm sóc tốt, điều kiện thuận lợi đến đâu thì năng suất của giống cũng có 1 giới hạn nhất địnhĐáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn