Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nhúng một thanh kim loại M (hóa trị II) có khối lượng 96 gam vào dung dịch chứa 024 mol Fe(NO3)3.Sau

Nhúng một thanh kim loại M (hóa trị II) có khối lượng 96 gam vào dung dịch chứa 024 mol Fe(NO3)3.Sau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhúng một thanh kim loại M (hóa trị II) có khối lượng 9,6 gam vào dung dịch chứa 0,24 mol Fe(NO3)3.Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, dung dịch thu được có khối lượng bằng khối lượng dung dịch ban đầu.Thanh kim loại sau đó đem hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl dư thì thu được 6,272 lít H2 (đktc).
Kim loại M là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn