Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 585 gam kali tác dụng với 1623 gam H2O là:

Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 585 gam kali tác dụng với 1623 gam H2O là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 5,85 gam kali tác dụng với 162,3 gam H2O là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

PTHH: K + H2O → KOH  + 0,5 H2

          0,15→           0,15  →0,075  (mol)

mKOH = 0,15.56 = 8,4 gam

mdd sau phản ứng = mK  + mH2O- mH2 = 5,85 + 162,3 – 0,075.2 = 168 (gam)

=> C% = 8,5/168.100% = 5%

 Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn