Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nung hỗn hợp gồm Fe(NO3)2, Fe(OH)

Nung hỗn hợp gồm Fe(NO3)2, Fe(OH)<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nung hỗn hợp gồm Fe(NO3)2, Fe(OH)3, FeS2 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi thu được một chất rắn là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn