Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nung m gam hỗn hợp gồm Mg và Cu(NO3)2 trong điều kiện không có không khí sau một thời gian thu được

Nung m gam hỗn hợp gồm Mg và Cu(NO3)2 trong điều kiện không có không khí sau một thời gian thu được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nung m gam hỗn hợp gồm Mg và Cu(NO3)2 trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian thu được chất rắn X và 10,08 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 và O2. Hòa tan hoàn toàn X bằng 650 ml dung dịch H2SO4 1M, thu được dung dịch Y chỉ chứa 88,12 gam muối sunfat và 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N2 và H2. Tỉ khối của Z so với He bằng 5,7. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đặt nMg = a mol; nCu(NO3)2 = b mol

Ta có: nNO2+ nO2 = 0,45 mol

Bảo toàn nguyên tố O ta có: nO trong X = 6b- 0,45.2 = 6b- 0,9 → nH2O = 6b- 0,9 mol

Trong Z ta tính được nN2 = 0,04 mol và nH2 = 0,01 mol

Bảo toàn nguyên tố H ta có:  2. nH2SO4 = 4.nNH4Cl+ 2.nH2+ 2.nH2O

→ 0,65.2 = 8. n(NH4)2SO4+ 2. 0,01 + 2. (6b-0,9) → n(NH4)2SO4 = (3,08-12b)/8

Bảo toàn nguyên tố S ta có: nH2SO4 = nMgSO4+ nCuSO4+ n(NH4)2SO4

Do đó: 0,65 = a+ b + (3,08-12b)/8

→ a -0,5b = 0,265

Khối lượng muối sunfat là: 120. a+ 160.b + 132. (3,08-12b)/8  = 88,12

→120a -38b = 37,3

Giải hệ trên ta có: a = 0,39 và b = 0,25 → m = 24. 0,39 + 0,25.188 = 56,12 gam gần nhất với giá trị 55.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn