Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nước nguyên chất ở nhiệt độ 3300K ở thể        

Nước nguyên chất ở nhiệt độ 3300K ở thể        

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nước nguyên chất ở nhiệt độ 3300K ở thể

               


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn