Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở cà chua A: quả đỏ a: quả vàng; B: quả tròn b: quả dẹt; biết các cặp gen phân li độc lập. Để F1 có

Ở cà chua A: quả đỏ a: quả vàng; B: quả tròn b: quả dẹt; biết các cặp gen phân li độc lập. Để F1 có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở cà chua, A: quả đỏ, a: quả vàng; B: quả tròn, b: quả dẹt; biết các cặp gen phân li độc lập. Để F1 có tỉ lệ: 1 đỏ dẹt: 1 vàng dẹt thì phải chọn cặp P có kiểu gen và kiểu hình như thế nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đời con toàn quả dẹt nên P: bb × bb

Cặp P phù hợp là: Aabb (đỏ dẹt) × aabb (vàng dẹt).

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn