Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài có bộ NST 2n = 20. Một thể đột biến mà cơ thể có

Ở một loài có bộ NST 2n = 20. Một thể đột biến mà cơ thể có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài có bộ NST 2n = 20. Một thể đột biến mà cơ thể có một số tế bào có 21 NST, một số tế bào có 19 NST, các tế bào còn lại có 20 NST. Đây là dạng đột biến:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Loài có bộ NST bình thường là 2n 

Thể đột biến có 3 dạng tế bào 2n : 2n +1 ; 2n – 1 

Đây là dạng đột biến lệnh bội , được hình thành trong nguyên phân của thể đột biến 

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn