Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở người, đột biến mất một phần vai ngắn nhiễm sắc thể số 5 g

Ở người, đột biến mất một phần vai ngắn nhiễm sắc thể số 5 g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở người, đột biến mất một phần vai ngắn nhiễm sắc thể số 5 gây nên hội chứng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

AIDS là hội chứng suy giảm miễn dịch ở người →do HIV gây lên 

Ở người, đột biến mất một phần vai ngắn nhiễm sắc thể số 5 gây nên hội chứngtiếng mèo kêu

Đao là đột biến có 3 NST số 21 

Tono là bệnh do đột biến mất NST giới tính XO

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn