Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút của NST

Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút của NST

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút của NST


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Vùng đầu mút của sinh vật nhân thực có tác dụng bảo vệ các NST cũng như làm cho các NST không dính vào nhau

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn