Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p class="BodyText2">Cho gà trống lông trắng lai với gà mái

<p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho gà trống lông trắng lai với gà mái lông trắng thu được F1 gồm 18,75% con lông nâu, còn lại các con lông trắng. Biết các gen quy định tính trạng nằm trên các NST thường khác nhau. Nếu chỉ chọn các con lông trắng ở F1 cho giao phối ngẫu nhiên thì tỉ lệ kiểu hình thu được ở  F2 là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Tỷ lệ kiểu hình 13 trắng : 3 nâu => át chế trội

A – không màu , a – có màu

B – nâu , b – trắng

Tỷ lệ giao tử:  4AB: 4Ab: 2aB: 3ab

Tỷ lệ kiểu gen aaB- =  = 

 

Hay tỷ lệ lông nâu là 

Tỉ lệ lông trắng là : 1 -  = 

=>  Tỉ lệ kiểu hình ở F2 là : 16 con lông nâu: 153 con lông trắng.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn