Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phần lớn lãnh thổ Liên bang Nga có khí hậu:

Phần lớn lãnh thổ Liên bang Nga có khí hậu:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phần lớn lãnh thổ Liên bang Nga có khí hậu:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phần lớn lãnh thổ Liên Bang Nga có khí hậu ôn đới, lạnh quanh năm (từ vĩ độ 400B trở về phía cực).

Chọn D

Ý kiến của bạn