Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phân tử ADN được cấu tạo từ mấy loại đơn phân?

Phân tử ADN được cấu tạo từ mấy loại đơn phân?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân tử ADN được cấu tạo từ mấy loại đơn phân?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

ADN được cấu tạo từ 4 loại đơn phân: A,T,G,X

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn