Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

phân tử nào có vị trí để ribôxôm nhận biết và gắn vào khi dị

phân tử nào có vị trí để ribôxôm nhận biết và gắn vào khi dị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

phân tử nào có vị trí để ribôxôm nhận biết và gắn vào khi dịch mã ? 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

mARN có vị trí để riboxôm nhận biết và gắn vào khi dịch mãđáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn