Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phản ứng dùng để điều chế HCl trong phòng thí nghiệm là:  

Phản ứng dùng để điều chế HCl trong phòng thí nghiệm là:  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phản ứng dùng để điều chế HCl trong phòng thí nghiệm là:

          


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế HCl bằng cách cho tinh thể NaCl tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc:

NaCl(r) + H2SO4 (đ)  NaHSO4 + HCl

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn