Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phản ứng nào sau đây không tạo ra hai muối?

Phản ứng nào sau đây không tạo ra hai muối?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phản ứng nào sau đây không tạo ra hai muối?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

2NO2 + 2NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H2O

CO2 + NaOH dư → Na2CO3 + H2O

Ca(HCO3)2 + 2NaOH → Na2CO3 + CaCO3 + 2H2O

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn