Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tuần hoàn máu ở động vật?

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tuần hoàn máu ở động vật?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tuần hoàn máu ở động vật?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phát biểu đúng về tuần hoàn máu ở ĐV là: B

A sai vì vận tốc máu thấp nhất ở mao mạch

C sai vì cá sấu có tim 4 ngăn nên không có sự pha trộn máu

D sai vì huyết áp thấp nhất ở tĩnh mạch chủ

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn