Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phép lai nào trong các phép lai sau đây đã giúp Coren phát h

Phép lai nào trong các phép lai sau đây đã giúp Coren phát h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phép lai nào trong các phép lai sau đây đã giúp Coren phát hiện ra sự di truyền ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ngoài nhân)?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phép lai đã giúp Coren phát hiện ra sự di truyền ngoài NST ( di truyền ngoài nhân ) là : phép lai thauajn nghịch – đổi chỗ vai trò của bố, mẹ trong phép lai

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn