Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương thức gây đột biến nào sau đây không phải của đô

Phương thức gây đột biến nào sau đây không phải của đô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương thức gây đột biến nào sau đây không phải của đột biến gen?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chuyển các cặp nucleotit từ NST này sang NST khác →chuyển đoạn gen → đột biến NST

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn