Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng: x = 5 +

Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng: x = 5 +

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng:

x = 5 + 10t + 4t(x:m; t:s).

Vận tốc tức thời của chất điểm lúc t= 2s là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng:

x = 5 + 10t + 4t(x:m; t:s).

Nên ta có phương trình vận tốc của vật là v = 10 + 8t.

Ở thời điểm t = 2s ta có v = 26m/s

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn