Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương trình điều chế HCl trong phòng thí nghiệm là:      

Phương trình điều chế HCl trong phòng thí nghiệm là:      

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương trình điều chế HCl trong phòng thí nghiệm là:

           


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế HCl bằng phương pháp cho NaCl tinh thể phản ứng với H2SO4 đặc, nóng:

NaCltt + H2SO4 đ,n→ NaHSO4 + HCl.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn