Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quan hệ hỗ trợ trong quần thể là:

Quan hệ hỗ trợ trong quần thể là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quan hệ hỗ trợ trong quần thể là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Quan hệ hỗ trọ trong quần thể là A

Trong quần thể trước hết phải là trong cùng 1 loài

Hỗ trọ ở đây là hỗ trợ trong hoạt động sống nói chung, mang nghĩa rộng hơn

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn