Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quang phổ vạch phát xạ là một quang phổ gồm

Quang phổ vạch phát xạ là một quang phổ gồm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quang phổ vạch phát xạ là một quang phổ gồm


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Quang phổ vạch phát xạ là hệ thống các vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ trên nền tối.

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn