Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Số nghiệm nguyên của bất phương trình căn 2( x^2 - 1 )  le x + 1 là.  

Số nghiệm nguyên của bất phương trình căn 2( x^2 - 1 )  le x + 1 là.  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số nghiệm nguyên của bất phương trình(sqrt {2left( {{x^2} - 1} right)} le x + 1) là.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

ĐK : ({x^2} - 1 ge 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x ge 1x le  - 1end{array} right.).

(sqrt {2left( {{x^2} - 1} right)}  le x + 1 Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x + 1 ge 02left( {{x^2} - 1} right) le {x^2} + 2x + 1end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x ge  - 1{x^2} - 2x - 3 le 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x ge  - 1 - 1 le x le 3end{array} right. Leftrightarrow  - 1 le x le 3).

Kết hợp ĐK ta có (left[ begin{array}{l}x =  - 11 le x le 3end{array} right.). Vậy số nghiệm nguyên của phương trình là 4.

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn