Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

So sánh nào sau đây không đúng:

So sánh nào sau đây không đúng:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

So sánh nào sau đây không đúng:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Vì axit glutamic có 2 nhóm COOH so với 1 nhóm NH2 => pH axit

Alanin có 1 nhóm COOH và 1 nhóm NH2 => pH trung tính

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn