Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sóng dừng xảy ra trên một dây đàn hồi một đầu cố định một đầu tự do chiều dài L. Để có sóng dừng thì

Sóng dừng xảy ra trên một dây đàn hồi một đầu cố định một đầu tự do chiều dài L. Để có sóng dừng thì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sóng dừng xảy ra trên một dây đàn hồi một đầu cố định, một đầu tự do, chiều dài L. Để có sóng dừng thì tần số dao động của dây nhỏ nhất phải bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Điều kiện xảy ra sóng dừng trên sợi dây một đầu cố định một đầu tự do:

(ell =kfrac{lambda }{2}+frac{lambda }{4}=kfrac{v}{2f}+frac{v}{4f})

Để tần số sóng nhỏ nhất thì k nhỏ nhất bằng 0. Thay vào ta được ({{f}_{min }}=frac{v}{4L})

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn