Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự thụ tinh giữa 2 giao tử (n+1) sẽ tạo nên

Sự thụ tinh giữa 2 giao tử (n+1) sẽ tạo nên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự thụ tinh giữa 2 giao tử (n+1) sẽ tạo nên


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Sự thụ tinh giữa 2 giao tử (n+1) sẽ tạo ra :

(n+1) (n+1) = 2n +1 +1 = 2n +2

Với 2n+1+1=>  Thể ba nhiễm kép

Với 2n +2 => thể bốn nhiễm

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn