Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sục CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 ta có kết quả theo đồ thị như hình bên. Giá trị của x là: <

Sục CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 ta có kết quả theo đồ thị như hình bên. Giá trị của x là: <

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sục CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 ta có kết quả theo đồ thị như hình bên. Giá trị của x là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tại điểm A : ↓ max

nCO3(2-) =  nCO2 =  0,5 mol =  nBaCO3

Khi đó nBa(OH)2 =  0,5 mol → nOH- =  1,0 mol

Tại điểm B: kết tủa tan 1 phần:

nCO3(2-) =  nOH-- nCO2  =  1- 0,85 =  0,15 mol → nBaCO3 =  0,15 mol =  x

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn