Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch Ba(OH)2 012M. Khi V biến thiên từ 224 lít đến 448 lít 

Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch Ba(OH)2 012M. Khi V biến thiên từ 224 lít đến 448 lít 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,12M. Khi V biến thiên từ 2,24 lít đến 4,48 lít thì khối lượng kết tủa thu được cũng biến đổi theo, trong đó lượng kết tủa thu được ít nhất là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: nBa(OH)2 = 0,12 mol; nCO2 = 0,1 mol ; nCO2 = 0,2 mol

- Tại điểm cực đại:

CO2+ Ba(OH)2 →  BaCO3+ H2O

0,12       0,12           0,12

Vậy khi nCO2 = 0,12 mol thì lượng kết tủa đạt cực đại

Vậy khi đi từ nCO2  = 0,1 mol đến 0,12 mol thì lượng kết tủa sẽ dần tăng lên. Khi đi từ nCO2 = 0,12mol đến 0,2 mol thì lượng kết tủa sẽ dần giảm xuống

→ Lượng kết tủa nhỏ nhất khi nCO2 = 0,1 mol hoặc 0,2 mol.

- Khi nCO2 = 0,1 mol

CO2+ Ba(OH)2 →  BaCO3+ H2O

0,10       0,10           0,10 mol

Ta có: nBaCO3 = 0,1 mol

-Khi nCO2 = 0,2 mol

CO2+ Ba(OH)2 →  BaCO3+ H2O

x             x                  x mol

2CO2                + Ba(OH)2 →  Ba(HCO3)2

2y                    y mol

Ta có: nBa(OH)2 = x + y = 0,12 mol ; nCO2 = x+ 2y = 0,2 mol

→  x = 0,04 mol ; y  = 0,08 mol

Ta có: nBaCO3 = 0,04 mol

So sánh 2 trường hợp trên ta thấy nBaCO3 min = 0,04 mol →  mBaCO3 min = 7,88 gam

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn