Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tập xác định của hàm số y =

Tập xác định của hàm số y =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tập xác định của hàm số y = sqrt{left | x right |-1}   là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Điều kiện: 

(–∞; –1]  [1; +∞)

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn