Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thế nào là muối? Thế nào là muối axit? Cho ví dụ minh họa.

Thế nào là muối? Thế nào là muối axit? Cho ví dụ minh họa.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thế nào là muối? Thế nào là muối axit? Cho ví dụ minh họa.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

-          Muối là hợp chất mà phân tử gồm có nguyên tử kim loại liên kết với gốc axit.

VD: Na2SO3

-          Muối axit là muối mà trong gốc axit của phân tử vẫn còn nguyên tử hiđro chưa được thay thế bởi kim loại

VD: NaHSO4

Ý kiến của bạn