Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thể tích của khối lăng trụ có chiều cao bằng h và diện tích đáy bằng h^2

Thể tích của khối lăng trụ có chiều cao bằng h và diện tích đáy bằng h^2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thể tích của khối lăng trụ có chiều cao bằng (h) và diện tích đáy bằng ({h^2})


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: (V = Sh = h.{h^2} = {h^3}.)

Chọn  B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn