Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo dõi quá trình phân bào ở một cơ thể sinh vật lưỡng bội

Theo dõi quá trình phân bào ở một cơ thể sinh vật lưỡng bội

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo dõi quá trình phân bào ở một cơ thể sinh vật lưỡng bội bình thường có bộ NST 2n = 8. Quá trình phân bào không xảy ra đột biến. Hình này đã mô tả giai đoạn nào của quá trình phân bào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Hình trên mô tả kì sau giảm phân II

Vì NST kép đã bị tách ra làm 2 NST đơn

      Các NST không giống nhau ó Trong tế bào không có các cặp NST tương đồng

     Bộ NST trong tế bào là n

Tế bào ở kì sau của giảm phân II

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn