Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thực hiện các thí nghiệm sau:                 (1) Thả một đ

Thực hiện các thí nghiệm sau:                 (1) Thả một đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện các thí nghiệm sau:

                (1) Thả một đinh Fe vào dung dịch HCl

                (2) Thả một đinh Fe vào dung dịch Ni(NO3)2.

                (3) Thả một đinh Fe vào dung dịch FeCl3

                (4) Nối một dây Fe với một dây Cu rồi để trong không khí ẩm

                (5) Đốt một dây Fe trong bình kín chỉ chứa đầy khí O2.

                (6) Thả một đinh Fe vào dung dịch chứa Cu(SO4) và H2SO4 loãng.

Trong các thí nghiệm trên thì các thí nghiệm mà Fe không bị ăn mòn điện hóa học là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Điều kiện ăn mòn điện hóa :

+) 2 điện cực khác bản chất (KL-KL hoặc KL-PK..)

+) 2 điện cực nối với nhau bằng dây dẫn hoặc tiếp xúc trực tiếp

+) 2 điện cực cùng nhúng vào dung dịch chất điện li

Các thí nghiệm thỏa mãn : (2) , (4) , (6)

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn