Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và Cr2

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và Cr2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và Cr2O3, thu được hỗn hợp Y. Chia hỗn hợp Y thành hai phần bằng nhau. Phần 1 phản ứng vừa đủ 2,5 lít dung dịch H2SO4 0,5M, nóng (không có không khí). Phần 2 phản ứng vừa đủ 3,2 lít dung dịch HNO3 1M, thu được 11,2 lít khí NO (đo ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là

 

 

 

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

n H2SO4 = 2,5. 0,5 = 1,25 moln HNO3 = 3,2. 1 = 3,2 mol

n NO = 0,5 mol

n NO3 – (muối) = 3,2 – 0,5 = 2,7 mol

n SO42 – = 1,25 mol

Ta thấy có sự chênh lệch điện tích NO3 và SO42 – , chính là do Cr sinh ra

=> n Cr = 1,7 – 1,25. 2 = 0,2 mol

Cr  +    4HNO3 →       Cr(NO3)3 +      NO + 2H2O

0,2       0,8               0,2                  0,2

Al +     4HNO3 →       Al(NO3)3 +      NO + 2H2O

0,3       1,2                                     0,3

2Al +   Cr2O3 →         Al2O3 +           2Cr

0,2       0,1               0,1                  0,2

=> n Al2O3 = 0,1

Al2O3 +           6HNO3 → 2Al(NO3)3 + 3H2O

0,1                   0,6

Cr2O3 +           6HNO3 →                   2Cr(NO3)3 + 3H2O

0,1       ←        3,2 – 0,8 – 1,2 – 0,6

=> ∑ n Cr2O3 bđ = 0,2

∑ n Al bđ = 0,5

=> Hiệu suất tính theo Cr2O3 => H% = 0,1 : 0,2 = 50%

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn