Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thủy phân este X trong dung dịch NaOH đun nóng thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của

Thủy phân este X trong dung dịch NaOH đun nóng thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân este X trong dung dịch NaOH đun nóng thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

CTCT của X là: CH3COOC2H5

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

                                            (natri axetat)   (ancol etylic)

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn