Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tiến hành lên men m gam glucozơ thành C2H5

Tiến hành lên men m gam glucozơ thành C2H5</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiến hành lên men m gam glucozơ thành C2H5OH với hiệu suất 75%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra đem hấp thụ hết vào 1 lít dung dịch NaOH 2M (d = 1,05g/ml) thu được dung dịch chứa hỗn hợp hai muối có tổng nồng độ là 12,276%. Giá trị của m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

C6H12O6 -> 2CO2

=> nCO2 = 2nglucozo.H% = m/120 (mol)

=> mdd sau = (1050 + 11m/30) (g)

Vì sau phản ứng có 2 muối : nNa2CO3 = nNaOH – nCO2 = 2 – m/120 (mol)

Và nNaHCO3 = m/60 – 2 (mol)

=> (mNa2CO3 + mNaHCO3) =%mmuối .  mdd sau

=> 106.(2 – m/120) + 84.(m/60 – 2) = 12,276%.(1050 + 11m/30)

=> m = 180g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn